Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 27 червня 2019 09:01
Новини: Політика
38235

ВР упродовж останнього тижня сесії ухвалила 21 закон і 9 постанов

Упродовж сесійного тижня 11-14 січня 2011 року Верховна Рада України ухвалила 21 закон та 9 постанов. Про це ІМК повідомили в Інформаційному управлінні ВР.  

З пропозиціями Президента України прийнято Закони України: 1) "Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу" і 2) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо компетенції правоохоронних органів у питаннях охорони підводної культурної та археологічної спадщини".

Прийнято в цілому закони:

1. "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"). Метою прийняття Закону України є запобігання відчуженню Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" з державної власності шляхом включення його до переліку об´єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

2. "Про внесення змін до розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону "Про здійснення державних закупівель" (щодо забезпечення безперебійного харчування у збройних силах та навчальних закладах).

3. "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо закупівель товарів та послуг у сфері природних монополій та суміжних ринків). Законодавчим актом внесено зміни до частин третьої і четвертої статті 2 Закону "Про здійснення державних закупівель", згідно з якими дія цього закону не поширюється на закупівлі таких товарів (послуг), як електрична енергія, її передача та розподіл, природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання.

4. "Про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (щодо капітального ремонту квартир). Метою закону є встановлення соціальної справедливості для однієї категорії осіб та усунення законодавчого упущення при визначенні соціальних зобов´язань держави перед в´язнями концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання.

5. "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами). Метою цього закону є вдосконалення системи контролю за відповідністю реклами, яка транслюється на телебаченні, законодавству України та вимогам суспільної моралі.

6. "Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України (щодо об'єктів права спільної власності подружжя). Зміст закону полягає у доповненні статті 61 Сімейного кодексу України новою частиною, яка встановлює, що об´єктом права спільної сумісної власності подружжя є житло та земельна ділянка, в тому числі набута одним із подружжя за час шлюбу на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності або приватизації земельної ділянки.

7. "Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України (щодо перенесення робочих днів). Основною метою законопроекту є створити громадянам умови для завчасного планування відпочинку.

8. "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС". Угодою передбачено, що Сторони здійснюють співробітництво в проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС з урахуванням застосування існуючих конструкцій з реакторними установками типу ВВЕР-1000 проекту В-392.

9. "Про доступ до публічної інформації". Законом встановлено, що "публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом".

10. "Про внесення змін до Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо особливості державної реєстрації центральних органів виконавчої влади). Законом врегульовано відносини, що виникають у зв´язку з державною реєстрацією новоутвореного та утвореного у результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи.

11. "Про внесення змін до Закону "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (щодо порядку погашення заборгованості). Законодавчим актом продовжено до 1 січня 2013 року визначену Законом "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" процедуру погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу.

12. Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо скасування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкових валют). Закон скасовує збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, встановлений Законом "Про збір на обов´язкове державне пенсійне страхування".

13. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в житлово-комунальному господарстві". Законодавчим актом доповнено Кримінальний кодекс новою статтею 2701 "Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства" та внесено зміни до статті 194-2 Кодексу про адміністративні правопорушення. Зокрема, введено покарання громадян, фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними пошкодження або руйнування об'єктів житлово-комунального господарства, що призвели або могли призвести до травмування та загибелі громадян.

14. "Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання військового обов'язку". Законом, зокрема, встановлюється, що "під час мобілізації громадяни, які підлягають призову на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві), зобов´язані з´явитися на збірні пункти в строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов´язані Служби безпеки України - керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку). Резервісти зобов´язані з´явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві".

15. "Про внесення змін до Закону "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо порядку видачі дублікатів та копій ліцензій). Згідно із законом, встановлюється плата за видачу дублікатів ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів, копій цих ліцензій, їх переоформлення, а також за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні та їх дублікатів.

16. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції". Законом, зокрема, встановлюється, що, "відповідно до Конституції та в порядку, встановленому законом, іноземцям та особам без громадянства може надаватися притулок в Україні". Також, відповідно до закону, іноземці та особи без громадянства можуть в'їжджати в Україну за дійсними паспортними документами. При цьому іноземці та особи без громадянства повинні одержати у встановленому порядку в'їзну візу, якщо інше не передбачено законодавством України.

17. "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію". Законом визначено основні принципи інформаційних відносин: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя.

18. "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо скорочення дозвільних процедур у будівництві). Згідно із законом, об´єктами містобудування на державному та регіональному рівнях є планувальна організація території, система розселення, система взаємопов´язаного комплексного розміщення основних об´єктів промисловості, транспорту, інженерної та соціальної інфраструктури, функціональне зонування території України, її частин (груп областей), території Автономної Республіки Крим, областей, адміністративних районів.

19. "Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств всіх форм власності пакету акцій, що належать державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства "Одеська кіностудія".

20. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності садівницьких товариств та дачних кооперативів". Законом вдосконалено законодавчу регламентацію права власності садівницьких товариств та дачних кооперативів на землі загального користування, що їм належать.

21. "Про внесення змін до статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України" (щодо терміну "близькі родичі"). З метою забезпечення однакового розуміння і застосування терміну "близькі родичі" у всіх стадіях кримінального судочинства та забезпечення рівності процесуальних прав чоловіка і дружини, внесено зміну до пункту 11 статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України, якою доповнюється перелік осіб, які відносяться до "близьких родичів".

Прийнято постанови:

1. "Про заслуховування інформації Генеральної прокуратури України щодо підстав порушення кримінальних справ та взяття під варту окремих осіб".

2. "Про відзначення 75 - річчя створення Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" Академії медичних наук України та 125-річчя з дня народження академіка М.Д. Стражеска".

3. "Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (щодо повноважень органів Державного реєстру та складання списків виборців).

4. "Про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту).

5. "Про відзначення 120-річчя з дня народження Павла Тичини".

6. "Про проведення парламентських слухань на тему: "Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації".

Прийнято низку постанов про обрання та звільнення суддів. Проголошено 91 депутатський запит. Ряд законопроектів прийнято за основу, знято або повернуто на повторний розгляд, відхилено, розгляд деяких перенесено.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...